Informácie o nás

Centrum voľného času pri Premonštrátskom gymnáziu na Kováčskej ulici v Košiciach začína svoju činnosť od 1. 9. 2015. Pod jeho hlavičkou bude fungovať množstvo mimoškolských aktivít, krúžkov a záujmových spolkov.  Atmosféra prijatia , ľudskosti, kvalifikovaní  lektori a vedúci a kvalitné materiálne podmienky to je naša ponuka.  Tešíme sa na Vás!

Za jeden vzdelávací poukaz  /   pri finančne náročných krúžkoch  +  nízky polročný poplatok /

Cvč pri premonštrátskom gymnáziu ešte len začne 1. septembra  2015 písať svoju  históriu , avšak Rád premonštrátov ako aj Jasovský kláštor sú  v tejto lokalite od 14. storočia.