Plavecký krúžok

 Miesto realizácie:mestská krytá plaváreň, pod dohľadom kvalifikovaného pedagóga

Čo potrebujete ? vzdelávací poukaz + 15 Eur polročne , jedenkrát do týždňa tréning , prihlásiť sa môžu žiaci aj z inej školy

Čas realizácie - deň, hodinu - vypíšeme v prvých dvoch septembrových týždňoch

Športový krúžok - chlapci  

Miesto realizácie - Telocvičňa Premonštrátskeho gymnázia,Kováčska 28, Košice,

 pod dohľadom kvalifikovaného pedagóga

Čo potrebujete ? vzdelávací poukaz , prihlásiť sa môžu žiaci aj z inej školy

 tréning : jedenkrát do týždňa , zameraný na  všestranné pohybové aktivity /futbal, florbal, basketbal, volejbal, posilňovanie /

Čas realizácie - deň, hodinu - vypíšeme v prvých dvoch septembrových týždňoch

Športový krúžok - dievčatá 

Telocvičňa Premonštrátskeho gymnázia,Kováčska 28, Košice,

Čo potrebujete ? vzdelávací poukaz , prihlásiť sa môžu žiaci aj z inej školy

Tréning : jedenkrát do týždňa , zameraný na  všestranné pohybové aktivity /aerobic, fit-lopty, netradičné športy, bedminton volejbal, posilňovanie /

Čas realizácie - deň, hodinu - vypíšeme v prvých dvoch septembrových týždňoch

Poznámka : V prípade veľkého záujmu športové krúžky budú nízkym polročným poplatkom spoplatnené

krúžky