Informácie pre návštevníkov

Našu činnosť začíname 1.9.2015. 

V aktuálnej ponuke budú ponúknuté pre študentov záujmové krúžky, ktoré budú fungovať väčšinou 1x týždenne až dvojtýždenne.

K nášteve väčšiny bude stačiť odovzdať na začiatku septembra vzdelávací poukaz a určený poplatok na jeden rok.

Presný časový rozpis , spolu s ponukou krúžkov a poplatkami uverejníme v prvom septembrovom týždni šk. roku 2015/2016

Tešíme sa na Vás!!!