Príprava krúžkov, kurzov a aktivít

Začína prvý septembrový týždeň. Sme v štádiu príprav. Pre viac informácii volajte projektovému managérovi.