Archív článkov

Informácie pre návštevníkov

Našu činnosť začíname 1.9.2015.  V aktuálnej ponuke budú ponúknuté pre študentov záujmové krúžky, ktoré budú fungovať väčšinou 1x týždenne až dvojtýždenne. K nášteve väčšiny bude stačiť odovzdať na začiatku septembra vzdelávací poukaz a určený poplatok na jeden rok. Presný časový rozpis ,...
Celý článok